Pie Ziemeru pamatskolas estrādes notika pasākums veltīts barikāžu atceres 25. gadadienai.

Pasākums noritēja pie ugunskura, kurš bija iekurts laukumā pie Ziemera pamatskolas estrādes. Skolēni ar interesi klausījās barikāžu dalībnieku atmiņas par tā laika notikumiem Rīgā. I.Voropajevai toreiz bija nepilni 19 gadi, kad no Ogres viņa uz Rīgu brauca līdzi savam tētim. Toreiz viņa nesaprata, cik dramatiski varēja tas viss beigties. Bija tikai doma, ka jābrauc aizstāvēt savu zemi. Turpreti M.Logins brauca ar autobusu no Ziemera pagasta. To, cik svrīgas bija  šīs ,,dežūras'' Rīgā, viņš sapratis tikai pārbraucot Juglas tiltam.

Ar citu barikāžu dalībnieku atmiņām un fogrāfijām apmeklētājiem bija iespēja uzzināt Māriņkalna bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:

Māriņkalna bibliotēkas vadītāja R.Jaunzema.