Šogad Ziemera pagasta seno tradīciju vācējai, folkloristei Gitai Briediņai apritētu 90. Muzikāli radošs bijis viņas mūžs. Alūksnes novada pašvaldības konkursa nosaukums ir ,,Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un viņu laika liecības Alūksnes novadā.Personības un viņu darbi''. Šoreiz izvērtējām G.Briediņas uzrakstītās teikas un pasakas.

Veicot Ziemera pagasta novadpētniecības tālāku izpētes darbu, izvēlējāmies folkloras tematiku. Izpētijām Ziemeru folkloras vācējas un apkopotājas Gitas Briediņas devumu šajā mākslas virzienā - viņas uzrakstītajām teikām un pasakām parZiemeru apkārtnes kalniem, ezeriem un upi Vaidavu, tās pieteku Dūņupīti.

Atsaucīgi šo pasaku un teiku popularizēšanā bija 29.Ziemeru mazpulka dalībnieki.

Tikai izzinot savas apkārtnes vēsturi un ar to saistīto folkloras daudzveidību, kļūstam garīgi bagātāki gan paši, gan ir, ko atstāt nākošajām paaudzēm.

Ziņu sagatavoja:

Māriņkalna bibliotēkas vadītāja R.Jaunzema.