Dzejas dienu ietvaros bibliotēkā notiks bibliotekārā stunda skolēniem ,,Man katra doma reiz par dzeju tapa'', kas veltīta dzejnieka Raiņa 150 gadadienas atcerei.

,,Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata,ar viņu labākās spēles un mīlākā saruna.'' Ar šīm dzejnieka un dramarurga J.Raiņa rindām tiek ievadīta bibliotekārā stunda skolēniem, kas sapulcējušies bibliotēkā.

Ir atkal rudens un klāt Dzejas dienas, kuras šogad notiek visā Latvijā 50 reizi. Arī skolēni tiek iepazīstināti ar ar J.Raiņa literāro devumu, tiek skandēta gan jau zināmā dzeja, gan vēl nedzirdētas dzejas rindas no krājumiem ,,Zirņa bērni'', ,,Puķu lodziņš'', ,,Saules gadi'' u.c.

Ziņu sagatavoja:

Māriņkalna bibliotēkas vadītāja R.Jaunzema.