Konkurss skolēniem vasaras brīvdienās ,,Vai esi gudrāks par sevi pašu?''. Jautājumi tikam izveidoti izmantojot bibliotēkā pieejamos informācijas izdevumus un interneta iespējas. Jautājumi tika izveidoti gan atsevišķi mazajiem un atsevišķi lielākajiem pasākuma apmeklētājiem. Pavisam pasākumā piedalījās 14 dalībnieki. Tika noteikti uzvarētāji katrā no vecuma grupām.Uzvarētāji saņēma diplomus un konfekšu virtenes. Pārējie dalībnieki par piedalīšanos saņēma šokolādes un visi dalībnieki tika cienāti ar saldumiem.

Pasākuma turpinājums ar spēlēm un atrakcijām notika Māriņkalna tautas namā. Pasākums bija interesants un atsauksmes par to izteica ne tikai paši bērni, bet arī vecāki, kas bija atnākuši kopā ar mazākajiem apmeklētājiem.