Stāsts,, Atmiņu varavīksne pār Kaktiņu skolu''

Apkopotais vēsturiskais stāsts Kaktiņu skolas vēsturi, ko papildina bijušo absolventu atmiņas. Šo darbu veica Māriņkalna bibliotēkas vadītāja R.Jaunzema sadarbojoties ar  Māriņkalna tautas nama vadītāju Intu Tolstihu un Ziemeru pamatskolas direktori Līgu Bieti.

Tagi: Darbs apkopots Word formātā.