Liela nozīme latviešu bērnu izglītošanā bija Ernstam Glikam, kurš 1687. gadā atvēra skolas Alūksnē, Zeltiņos un Opekalnā.

1866. gadā uz nopirktās zemes Kaktiņos sāka celt pagastēku, bet 1871. gadā vienu telpu atvēlēja bērnu izglītošanai. Pieaugot skolēnu skaitam, vispirms izveidoja 4 nodaļas, tad 6 nodaļas.1930. gadā pagasta vadība un tiesa pāriet uz Māriņkalnu un ēka pāriet ziemeru pamatskolas jeb tautā sauktās Kaktiņu skolas lietošanā. Ap 1940. gadu pāriet uz 7. klašu , bet ar 1962. gadu - uz 8. klašu izglītību. Kāktiņu skolā strādājuši direktori: S.Podziņš, E.Muriņš, Nikolajs Čekovs, P.Odītis, E.Veļķeris, A.Melnace, E.jansons, V.Priede un G.Briediņā.

1979. gada 5. oktobrī skola no Kaktiņiem pārcēlās uz jauno skolu Māriņkalnā.