01.04.2014. -rakstnieks un dzjnieks Viktors Kalniņš jeb Viks nosvinēja savus 75 gadu jubileju.

Viks jeb Viktors Kalniņš dzīvojot savā miera ostā - Dikļu pagasta ,,Medniekos'', kur rakstīšani ir tik piemērota: miers un klusums, ko papildina domu lidojums, kas nonākuši uz papīra lapas. rezultātā ir uzrakstīti vairāki  dzejas darbi bērniem: ,, Bana, bana, bala, bala'' u.c. Visplašāk viņš pievērsies  pasaku rakstīšanai, kas apkopoti un izdoti  grāmatās: ,,Klaids pasaku zemē'', ,,BD - 5J''(pasaka par mazo lidmašīnu)'',,,Zemūdens bara lielā diena'', ,,Pakrastnieki'' un citās. Pasakas bērnībā brāļiem Viktoram un Imantam stāstījusi vecāmāte Anna Bētere. Un fantāzijas pasaulei iespēju ceļš bija atvērts. Arī saviem bērniem Viks stāstīja savas pasakas.

Ziņu sagatavoja:
Māriņkalna bibl.vadītāja R.Jaunzema.