10.aprīlī plkst.13.00 Māriņkalna tautas namā notiks pasākums ,,Atmiņu varavīksne pār Kaktiņu skolu''. Tas notiks saistībā ar Alūksnes novada pašavaldības organizēto konkursu  ,,Zudušis laikā''.

 Pasākumā iepazīsim Kaktiņu skolas vēsturi no pirmsākumiem līdz 1979. gada rudenim, kad tā pārcēlās uz jauno skolu Māriņkalnā.