4. klases skolēniem bija mājās jāatrisina bibliotekāres sastādīta krustvārdu mīkla par O.Vācieti. bibliotekārajā stundā runājām par dzejnieka bērnību un jaunības gadiem, kas tuvāki un saprotamāki 4. klasei. Tika pieminēts kara laiks, kas atstājis paliekošas atmiņas dzejnieka daiļradē.

Nobeigumā tika apbalvoti čaklākie krustvārdu mīklas minētāji: R.Ķikuts, N.Luika, R.Voropajevs u.c.