Bibliotēkā izveidotā izstāde, kas bija veltīta xxv Vispārējiem Dziesmu un xv Deju svētkiem, ir devusi garīgo pacēlumu ne vien to dalībniekiem, bet tas tālāk stāstījuma veidā tiek nodots arī apmeklētājiem.

 Šogad svētkus kuplināja ne tikai dziedātāji un dejotāji, bet arī folkloras kopas un amatierteāri. Ar šo kolektīvu līdzdalību svētki ieguva plašāku iespēju programmu un izvēles iespējas. Visiem, kas paši apmeklēja šos svētkus klātienē, gan tie, kas tos skatīja pa televizoru, ļoti patika gan izvēlētais repertuārs, gan viss pārejais. Prieks, ka cilvēkiem par tiem prieks un pozitīvas emocijas.

Ziņu sagatavoja:
Māriņkalna bibl. vadītāja