Rakstniekam, novadniekam Jānim Mauliņam 16. jūnijā apritētu 80.

Rakstniekam J.Mauliņam bibliotēkā tiks izveidota tematiska izstāde, kas apmeklētājus tuvāk iepazīstinās ar viņa dzīvi un daiļradi.

Dzimis Veclaicenes pag. ,,Mauliņos'', studējis Juridiskajā fakultātē, bet to traģiska negadījuma dēļ nav pabeidzis. Pievērsies rakstīšanai, jo interesējusi  vēsture. Tā pamazām tiek izdoti viņa darbi: Vēsturiskais romāns ,,Pēdas'', ,,Mālēnieši'' u. c.

Ziņu sagatavoja:
Māriņkalna bibl. vad.: R.Jaunzema