Māriņkalna bibliotēkā aizvadītajā gadā kopā bija 25 žūrijas kolekcijas eksperti, kuri izlasīja noteikto grāmatu skaitu un aizpildīja anketas. Tajās viņi izteica savu vērtējumu par izlasīto.

Katrā ,,Bērnu/Jauniešu - 2012'' žūrijas klašu grupā bija jāizlasa 5 grāmatas. Pēc izvēles varēja izlasīt arī no citu klašu grupu kolekcijas grāmatām.Bērni un jaunieši izmantoja šo iespēju. vecāku žūrijā anketas aipildīja 4 vecāki, kuri arī izlasīja vecāku kolekcijas 4 grāmatas. Grāmatas bija interesantas un to saturs ne visiem bija pieņemams un izvērtās diskusijas. Tā, piemēram par Ērlena Lū grāmatu ,,Doplers'', hedona M ,,savādais atgadījums ar suni naktī'' u.c.

 Šie 25 žūrijas eksperti saņems par čakli padarīto darbu - aprocīte, kuras saņems Māriņkalna bibliotēkas rīkotajā pasākumā. Lai viņie neapsīkst lasītprieks arī turpmāk.

Ziņu sagatavoja:
Māriņkalna bibliotēkas vadītāja R.Jaunzema.