Pasākums Ziemeru pamatskolas pirmsskolas vecuma bērniem.

Uzsākot mācības 1. klasē, pirmsskolas vecuma bērniem jāprot lasīt pa zilbēm. Daži no viņiem jau prot tekoši lasīt. Par to pārliecinājāmies, kad drošākie bērni pasākumā pārējiem izlasīja dažas latviešu tautas pasakas: ,,Lapsa un dzērve '', ,,Gailis un varde''u.c.Par centīgu attieksmi pret mācību darbu, čaklākie pirmskolēni saņēma saldas balvas.

Ziņu sagatavoja:
Māriņkalna bibliotēkas vadītāja