Literatūras izstādes jūnijā

Literatūras izstādes:

    "Mans mūžs"  (V.Singajevskai-95)

    "Malēnietis"  J.Mauliņam - 85)

    "Latviskā dzīvesziņa"  (Līgo diena, Jāņi, Pēteri)