Literatūras izstādes un pasākumi maijā

Literatūras izstādes maijā:

            "Jānim Klīdzējam - 100"

            "Mārai Cielēnai - 60"

            "Katrai mājai ir savs gariņš" (Mātes un ģimeņu dienai)

            "10 gadi Eiropas Savienībā"

07.05.    15.00        konkurss pieaugušajiem "Latvija un Eiropas Savienība"

27.-31.05.  visiem interesentiem iespēja bibliotēkā noskatīties videofilmu "Zeltiņu ārsts Rūdolfs Liepiņš". Filma sagatavota un  iesniegta Alūksnes novada pašvaldības novadpētniecības konkursam "Zudušais laikā".

Tagi: Izstādes, Pasākumi