Dzejas pēcpusdiena bērniem. ''Cepu, cepu kukulīti"

24.09.2016 pasākums par godu dzejas dienai.Cepām ar bērniem keksu, sacerēja dzejoļus, risināja uzdevumus, piedalījās mazā teātra uzvedumā.

Ziņu sagatavoja:

Santa Šķērsta