Bibliotēkā tika izvietota izstāde - Kr. Baronam 180 gadu dzimšanas diena. Izstādē tika izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par Kr.Baronu.