Izstādē izvietotas iepriekšējo gadu izdotās populārākās un mazāk populārās grāmatas ar ieteikumu tās izlasīt.