Izstādē tika izvietoti dzejnieces P.Bārdas dzejoļu krājumi.