no1.dec.literatūras izstāde: „Pāvilam Rozītim-125” /1889-1937/ -no 2. dec. literatūras izstāde: „ Adventes vainagu veidojot". Dec. pasākums: "...Ieklausies Ziemassvētkos... Ieklausies sirdī..." no 15. dec. literatūras izstāde: „Ziemas saulgrieži katrā ģimenē”