Zaļenieku bibliotēka jau 6 gadus piedalās projektā "Bērnu žūrija"

Zaļenieku bibliotēka jau 6 gadus piedalās projektā :” Bērnu žūrija” .2011/2012. gadā aktīvi piedalījās 20 eksperti.. „Bērnu žūrija” ir lasīšanas veicināšanas programma, ko īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un valsts Kultūrkapitāla fondu, tajā var iestāties ikviens atbilstoša vecuma lasītājs., no 1-12.klasei. Tā kā visi skolēni grāmatas nepaguva izlasīt līdz decembrim, tad projekts tika pagarināts vēl janvāra mēnesi.

   Katrai lasītāju grupai bija jāizlasa 5 iepriekšējā gada labākās un skaistākās grāmatas un nobeigumā anketā jāsniedz savs vērtējums.

     „Bērnu žūrija” ir lieliska iespēja pašapliecināties, rakstiski paužot savu viedokli par izlasītajām grāmatām, un par padarīto darbu saņemt balvas.

Šogad aktīvākie lasītāji saņēma  no pašvaldības dāvanā atmaksātu braucienu marta sākumā uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni. Ekskursija visiem ļoti patika, jo uzzinājām ļoti daudz par Zemgales prezidentiem, Jelgavas vēsturi, tautastērpiem. Bez tam vēl apskatījām Pet pudeļu izstādi Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. Paldies viesiem, kas piedalījās un atbalstīja!