Viļķenes pagasta un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas bibliotēka arī šogad ir iesaistījušās lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu žūrija”.

Katram dalībniekam ir jāizlasa un jānovērtē 6 grāmatas – atbilstoši savai vecuma grupai. Grāmatu klāsts redzams šeit. Organizatori šogad sarūppējuši arī nelielu dāvaniņu grāmatu lasītājiem – par katru izlasīto kolekcijas grāmatu tiek dāvināta Bubblicious košļājamā gumija. Turklāt Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina piedalīties sacerējumu konkursā “Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumi”. Sacerējumus var iesniegt abās bibliotēkās līdz 30.septembnrim. Labāko darbu autoriem balvā Bubblicious košļājamo gumiju lielā dāvanu kaste.
“Bērnu žūrijas” dalībnieku izlasīto grāmatu izvērtējumi tiek apkopoti un katru gadu tiek noteikti labākie bērnu grāmatu autori. Domājams, ka grāmatu autoriem bērnu viedoklis ir ļoti būtisks un tas ir liels stimuls viņu turpmākajam darbam. Pavisam droši zinām, ka grāmatas jaunākajam vecumam vērtēs arī mūsu bērnu dārza sagatavošanas grupa. Padarīsim krāsaināku savu ikdienu, lasot, un lasīšanu tīkamāku – košļājot!

Ziņu sagatavoja:
Mārīte Purmale

Tagi: Ūdris, Katriņa, Viļķene