Pēc 43 gadu uzticīgas kalpošanas Vitrupes bibliotēkas lasītājiem, šoruden sveikas darbam teica Ligita Rumpe.

Visus šos gadus Ligita nesavtīgi pratusi savienot darbu bibliotēkā ar mājas soli, kur kopjami dārzs, lopi un aprūpējama pašas ģimene. Grūti iztēloties Vitrupes bibliotēku bez Ligitas, kas tur ap sevi pulcēja ne tikai lasītājus, bet visu vietējo sabiedrību - gan iedzīvotāju sanāksmēs, gan bērnu sarīkojumos. Ligita bija īsta vietējās sabiedrības "dvēsele". Savu amata prasmi viņa tagad nodevusi blomietei Rudītei Reidei.

Abas darbinieces - Ligitu par darba gadiem, bet Rudīti sakarā ar darba gaitu uzsākšanu - sveica Viļķenes pagasta pārvaldes un iestāžu darbinieki ar laba vēlējumiem. Ligitu pagājušajā dzimšanas dienā suminājām ar I.Toras dzeju:

Lai tavām dienām cauri vijas

Tāds gaišums apburošs un tīrs,

Kas katru brīdi atspirdzina

To ziedu, dvēselē kas dzīvs.

Lai gaišums tāds kā meža vija,

Lai gaišums tāds kā vīteņaugs,

Kas savas stīgas sirdī dzirda

Un staro ļaudīs liktenīgs.

Lai tavām dienām gaismas pietiek

Un rasas valgmes nepietrūkst.

Lai tavām dienām putna spārni

Un vīteņauga vijīgums.

Domājams, ka Ligitai ceļš uz bibliotēku neaizmirsīsies gan kā sabiedrības dvēselei, gan padomdevējai un grāmatu lasītājai.

Foto skatīt galerijā

Ziņu sagatavoja:
Mārīte Purmale, Viļķenes bibliotēkas vad.

Tagi: Bibliotekārs, Vitrupe