Fotokonkurss

Uz novadu tiKa izvirzītas trīs labākās fotogrāfijas , kuras ir publicētas www.facebook.lv