Ķīves bibliotēkas telpās pieejama Vilces pagasta amatnieku un rokdarbu izstāde.

Izstāde apmeklējama bibliotēkas darba laikā.