Pē c vasaras "brīvdienām"bibliotēkas lasītavā no jauna atsāk pulcēties radošās kopas "Atļaujies ienākt"dalībnieki.Aicinām visus Viļānu novada un pārnovadu ļaudis, kas nodarbojas ar literāro vai arī cita veida jaunradi, pievienoties jau esošajam domubiedru pulciņam.Jāsaka, ka kopas dalībnieki pagājušā sezonā ir aktīvi darbojušies.Kā apliecinājums tam ir  jaukas literāri-muzikālās pēcpusdienas plašākam apmeklētāju lokam, kuras tika rīkotas Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītavā.

 

Lū k, ko par to visu saka dzejniece Betija Berga: 

Mūsu tikšanās reizes ir rada sajūtai, ka uz pasaules „nav nekā siltāka par sniega piku”, ko vari dāvāt sev tuvam cilvēkam....ne jau dāvanas materiālā vērtība ir svarīga, bet emocijas , ko gūsti dodot un ņemot. Ir tik labi, ka šajā sarežģītajā un reizēm pat smagajā laikā no savām mazajām sniega pikām mēs varam kopā savelt siltu, baltu, labsirdīgu un bezgala mīļu emociju sniegavīru...atļaujoties ienākt un pabūt kopā....nāc arī tu, kas vēl neesi pie mums bijis!

Vairāk par radošo kopu un tās dalībniekiem lasiet emuārā