Holokausta upuru piemiņai 4. jūlijā bibliotēkā tiek rīkots pasākums.Lai labāk izprastu ebreju tautas traģēdiju, ir vērts izlasīt  Ivetas Dimzules rakstu, kurš tapis, iztaujājot  Rīgas Geto un Holokausta muzeja gidu Jāni Medisonu.