Viļakas puses autors Valerijans Rundzāns raksta par savu novadu - tā dabu, ļaudīm, patriotiskas rindas veltī cīnītājiem par Tēvijas brīvību, apdzied mīlestību, dzejas un mūzikas spēku, skaistas rindas velta sev tuviem cilvēkiem.

Valerijana Rundzāna sirdī vienmēr mīlestība pret Latviju, dzimto pusi - Latgali. Viņš atzīstas:

Lai es biju, kur nebiju,

Viļakā man jābūt bij;

Pa pasauli staigājot,

Viļaka bij' azotē.

 

Ilona Vītola,

grāmatas sastādītāja

Tagi: JAUNRADE