Bibliotēkas apmeklētājiem:                           Bērniem un jauniešiem:

Ievas veselība;                                                 Uzzini;

Veselības ABS - krievu valodā;                        Ilustrētais Juniors;

Kas Jauns;                                                        Avene;

Praktiskais latvietis;                                          Ezis;

Patiesā dzīve;                                                   Aste.

100 labi padomi;

Dārza pasaule;

Saimnieks;

Praktiskie rokdarbi;

Brīvā Daugava;

Meža avīze

Lata romāns.