Dzejas dienas Latvijā tiek atzīmētas jau kopš 1965.gada, bet Vestienas bibliotēkā aktīvāka ir bijusi pēdējā desmitgade

Dzejas dienas Latvijā tiek atzīmētas jau kopš 1965.gada, bet Vestienas bibliotēkā  aktīvāka ir bijusi pēdējā desmitgade, kad ir uzstājušies gan tālāki, gan tuvāki ciemiņi, arī vietējie pašdarbnieki. Nu jau vairākus gadus liels atbalsts ir dramatiskā kolektīva vadītāja Agnese Ģērķe un Vestienas pamatskola, kuras audzēkņi ar pārdomātiem priekšnesumiem priecē sanākušos klausītājus. Latvijas simtgadē bērni deklamēja mūsu mīļajai Latvijai veltītus dzejoļus. Dzejnieku valodas brīvība, atziņu daudzveidība, ritms, noskaņa piesaistīja un piepildīja  klausītāju sirdis.