Domājot par jaunāko lasītāju piesaisti, 19. februāra rītā bibliotēkā notika tikšanās ar PII Vāverītes audzēkņiem.

Dzidrās bērnu balstiņas pauda neviltotu sajūsmu par iepazīšanos ar bibliotēku. Bērni iepazinās, kā grāmatas dzīvo plauktos,uzzināja,  kas tām patīk, kāda ir pati mazākā un lielākā grāmata. Noklausījušies pasakas lasījumu, bērni paši pārlapoja biezlapu izdevumus. Mazākajiem labpatika samīļoties ar bibliotēkas mīkstajām mantiņām, bet visi uzmanīgi klausījās par leļļu meistares Ineses Litavniks darinātajām lellēm, kuras gan paredzētas tikai acu priekam.