Gada tumšajā laikā, kad daudzi ilgojas pēc gaismas, priecīgu skatienu uz dzīvi 7.februāra pēcpusdienā radīja tikšanās ar Leļļu meistari Inesi Litauniks.

Gada tumšajā laikā, kad daudzi ilgojas pēc gaismas, priecīgu skatienu uz dzīvi 7.februāra pēcpusdienā radīja tikšanās ar Leļļu meistari Inesi Litauniks.

 

Ikdienā Inese strādā Lazdonas pamatskolas pirmskolas izglītības iestādē par grupas "Vāverēni" skolotāju. Ilgus gadus bijusi bērnudārzā muzikālā audzinātāja, kurai patīk arī radīt un veidot acīm aplūkojamu skaistumu.  Tagad arī Vestienā, bibliotēkas apmeklētājiem, ir iespēja aplūkot omulīgās tekstillelles, kuru darināšanu Inese apguvusi pašmācības ceļā.

Līdz 23.februārim visi interesenti laipni aicināti aplūkot leļļu izstādi Vestienas bibliotēkā!