17. novembra rīts bibliotēkas telpās sākās ar neierasti daudz maziem apmeklētājiem

17. novembra rīts bibliotēkas telpās sākās ar neierasti daudz maziem apmeklētājiem- Valsts svētku noskaņojumā, ciemojās PII “Vāverītes”. Bērni, audzinātāju vadīti, atrada no grāmatiņas aizbēgušos burtus un sarindoja tos skaistos vārdos- “mūsu Latvijā”. Iepazinušies ar bibliotēku un noklausījušies nelielu iepazīstināšanu ar dzejnieku Uldi Ausekli un viņa runci Franci, bērni paši sniedza priekšnesumus: deklamēja dažādus dzejoļus, kopīgi dziedāja alfabēta dziesmiņu un arī bibliotekārīti iekustināja ar kārtīgu vingrošanas melodiju.