Kad visā Latvijā atzīmē dzejas dienas ,arī Vestienā, 22.septembra rudens izkrāsotajā pēcpusdienā, bibliotēkā notika pasākums ar moto „Ai, mana Vestiena, mans pagasts augstu kalnos, Tā, Vestienas pasakainās dabas iedvesmota, savulaik rakstīja mūsu novadniece Ilze Kalnāre. Vestienas vārdu apjūsmojuši daudzi dzejnieki, bet šoreiz uzmanības centrā bija mūsu pašu Elzas Losānes ( vai, kā visi mīļi saka: Elzastantes) darbi. Neraugoties uz cienījamo gadu skaitu, Elzastante vienmēr ir atsaucīga un līdzdala savu dzimtās puses redzējumu ar klausītājiem.  

Dagnis un Klinta priecēja klausītājus ar mūzikas skaņām, kā arī iepazīstināja ar  dzejas rindām, kuras, pirms diviem gadiem piedaloties konkursā "Vestiena -  augstākā apdzīvotā vieta Latvijā", iesūtīja skolnieki no visas Latvijas. Vislielākais paldies Agnesei un Jolantai , bez kuru čaklās darbošanās šāds skaists pasākums neizdotos.

Vestiena ,Tu bagāta  esi!

 Ar ezeru ūdeņiem ziliem,

 Ar pļavu daiļumu krāšņāka kļūsti,

 Ar atpūtas vietām skaistākām esi.

Vestiena, Tu bagāta  esi!

Ar ezeru ūdeņiem ziliem,

 Ar pļavu daiļumu krāšņāka kļūsti,

Ar atpūtas vietām skaistākām esi.

Kad pār tevi saule liecas,

 Tu skaistumā iemirdzies.

Bērnu klaigas un smiekli tevi piepildīs

Un skaistāka tu kļūsi.

Vestiena, Tu balta esi!

 Kāpēc tik balta un stalta tu esi?

Vai balta tāpēc, ka sniegiem klāta?

Vai stalta tāpēc, ka kalnā esi?

 Vestiena, Tu bagāta  esi!

Ar avotiem, ezeriem, upītēm,

Ar kalniem, lejām un gravām

Un ļaudīm , kas dzīvo tepat.    

  /Daniela Bajāre 5.kl.Vestienas pamatsk./

Tagi: Dzeja, Losāne