Vari nodot ziņu bibliotēkai!

ventspils3vsk. biblio@inbox.lv

Ziņu sagatavoja:
Skolas bibliotekāre