2.03. pasākumā „Trakā diena” piedalījās Mežvidu pamatskolas 1.- 4. klašu skolēni. Tautas nama vadītāja Inese Kokoreviča bērnus iepazīstināja ar dzejnieka biogrāfiju. Skolēnu izteiksmīgā izpildījumā skanēja dzejoļi no krājuma „Skaļā diena”. Bibliotēkas vadītāja Aija Locāne, pārstāstot un citējot dzejnieka atmiņas no krājuma „Ceļagājumi”, lika ieklausīties, cik grūta un traģisma pilna ir bijusi autora bērnība. Taču neskatoties uz to, mazais Viktors pratis priecāties par lietām, kuras šodien liekas tik pašsaprotamas. Pirmajā bibliotēkas apmeklējumā viņu sajūsmina daudzās skaistās grāmatas, viņš priecājas par dabūto burtnīcu, zīmuli un saldumu turziņu Ziemassvētku eglītē, par maizes riku, ar cūku taukiem noziestu, kā īpašu gardumu. Agnese Kokoreviča, skaitot dzejoli „Nediena”, liek iejusties bērnu dzejoļu liriskās varones Ānas pārdzīvojumā. Āna savas nevīžīgās rīcības dēļ ir pazaudējusi burtiņus. Šoreiz burtiņi nav aizgājuši atpakaļ uz skolu, kā minēts dzejolītī, bet atnākuši uz bibliotēku un sagūluši uz paklāja. Daži burtiņi vēl jāuzpucē, t.i., jāizkrāso, tad tie varēs kārtoties kopā ar bērniem dzejnieka godināšanai. Bērni uz baloniem uzrakstīja katrs savu vēlējumu dzejniekam dzimšanas dienā.