Sveiciens visiem pirmklasniekiem!

Labas sekmes mācībās!

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vad. I. Dātava