Ar skolotāju S.Liniņu vienojāmies 1 reizi mēnesī tikties ar 2.klases skolēniem bibliotēkā.