Š. g. 11. septembrī bibliotēkā notiks pasākums veltīts Dzejas dienām. Piedalīsies jaunie autori.