Vecumniekos, š. g. 11. septembrī pl.12.00. Aicinām piedalīties!

Piedalās dzejnieki no Bauskas,

 un Vecumniekiem.

Ziņu sagatavoja:
Bibliotekāre Mārīte.