Intetresanta grāmata , ko sarakstījusi populārā amerikāņu rakstniece Nora Robertsa.