,,Dzeja - radīt ar vārdiem debesis, paradīzi un elli. Iekļūt caur pagātni nākotnē, nesēdēt sapnīšu cellē. Dzejniekam jādeg sārtā, paša radītā vārdā." /K.Apškrūma/

Tikšanās ar Dženiju kura brīvajos brīžos raksta dzeju: ,,Saruna ar sevi"