izstāde bibliotēkā, vietējo dzejnieku dzejas lasījumi.