Atis skalbergs šo grāmatu velta latviešu brīvības cīnītājiem, pretošanās kustības dalībniekiem, Latvijas nacionālajiem partizāniem.

Skalbergs Atis (1938-). Kapteiņa gars : publicistika un stāsti / Atis Skalbergs ; red.: Inta Čaklā, Ieva Janaite ; iev. sarakst. Inese Vaidere. - Rīga : Timermanis & Vējiņš, [Apvienība], 2010 : (Jelgavas tipogrāfija). - 327 lpp. : il. ; 22 cm. - Par aut.: 12.-[14.] lpp. - A. Skalberga grāmatā apkopota publicistika un stāsti. Kapteiņa gars ir cīnītāja gars. Tas ir cilvēkos, kas augstāk par visu vērtē savas tautas brīvību un neatkarību un kas gatavi par to atdot savu dzīvību. Šis gars mājo patriotiskos cilvēkos. Tādi latviešu tautā ir Andrejs Eglītis, Roberts Dāvids Timermanis, Gunārs Birkmanis, Aivars Slucis, Gunārs Rode un desmitiem tūkstošu citu, kas cīnījušies par Latvijas Brīvību. Grāmata stāsta par to, kā veidot un noturēt nacionāli spēcīgu valsti, balstītu uz gaišu un patriotisku cilvēku idejām, iniciatīvu un uzņēmību.  ISBN 9789934810909

Tagi: Gars