Sesto gadu Vecpils pagasta bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu žūrija”, kas piedāvāja bērniem un jauniešiem atbilstoši vecuma grupai īpaši atlasītas grāmatas, kuras jaunajiem lasītājiem ir jāizlasa un jānovērtē. Programma piedāvā lasīt un vērtēt grāmatas četrās vecuma grupās no 1. līdz 9. klasei.

    “Bērnu žūrijas” darbā sākumā iesaistījās 28 eksperti,  bet līdz galam izturēja un anketas aizpildīja 21 mazais lasītājs, par izturību saņemot arī nelielas balviņas.

Apkopojot “Bērnu žūrija - 2010” rezultātus, izrādījās, ka “Dižlasītāja” tituls pienākas Ievai Garkalnei, Kristeram Kristiānam Lasmanim un Elīzai Plostniecei, kuri bija izlasījuši visvairāk grāmatu.

    1.-2.klašu grupā  bērniem vislabāk patikusi Ineses Zanderes grāmatiņa  „Karalis Ezis”, kura stāsta par meža karaļvalsti, kur troņi rotāti brūkleņu dārgakmeņiem, bet rudenīgās peļķes šķērso sarkanu lapu burinieki.

 Bērniem paticis arī stāsts  par leduslācēnu Illi un Māras Cielēnas „Divas pastaigas”, kā arī  Sergeja Kozlova un  Jurija  Noršteina „Ezītis miglā” , ko pazīstam kā vienu no skaistākajām animācijas filmām

 3.- 4. klašu ekspertu  vidū par labāko visbiežāk atzīta Ievas Samauskas grāmata “Pilsēta no A līdz Z”.

5.-7.klašu grupā par vislabākajām atzītas Māra Runguļa “Kaķu ģenerālis: Šarlaks no Brīvības ielas meklē Herkulesu” un Astrīdas Lindgrēnas pasaku krājumā “Saulespļava”.

Vecāko – 7.- 8. klašu grupas eksperti par vislabāko atzinuši Megijas Stīvoteras grāmata “Lamento: Feju karalienes viltus”.

   Par tradīciju Vecpilī kļuvis starplaikos starp “Bērnu žūriju”  veidot pašiem savas lasīšanas programmas.

Paldies skolotājām Ingrīdai Vondai un Vēsmai Jansonei, kas aktīvi iesaistījās grāmatu popularizēšanā,  pasākumu organizēšanā skolas bērniem.

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai, kura uzdāvināja Vecpils pagasta bibliotēkai 24 jaunāko un labāko bērnu grāmatu kolekciju.

Pateicoties Biedrības projektam "Bērnu grāmatas Latvijas bibliotēkām", portālā  ziedot.lv  tika vākti līdzekļi bērnu grāmatu iegādei, lai bibliotēkā netiktu apturēta lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrija". 

Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai, kura uzdāvināja Vecpils pagasta bibliotēkai 24 jaunāko un labāko bērnu grāmatu kolekciju.

Ziņu sagatavoja:
Jānis Aigars