Literatūras izstādes Netradicionālās izstādes Dzejas dienu pasākums ''Asteru laikā''

Literatūras izstādes:

* Rainim -145

*Vladimiram Kaijakam -80

 

Netradicionālās izstādes:

*Ziedu izstāde

*Mani garšigākie konservi

 

Dzejas dienu pasākums ''Asteru laikā''

 

Mūsu bibliotēkai izveidots SlideShare konts

Apmācībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.

2010.gada 2., 3.augustā notika apmācības „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas”.  Tās laikā arī mūsu bibliotēka ir izveidojusi SlideShare kontu, kas ļaus publicēt prezentācijas un dažādus cita veida dokumentus tīmeklī.