Veclaicenes bibliotēkā janvāra mēnesī skatāmās izstādes
  • Dzimis no mīlestības un strīda (Raimondam Paulam – 80) -12.01.
  • Doku Atim – 155 - 16.01.
  • Miču-mačs ar Pēteri Ēteri (105) - 25.01.
  • Franču rakstniekam Romēnam Rolānam – 150 -29.01.