Veclaicenes bibliotēkā decembra mēnesī skatāmās izstādes
  • ... pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis (Regīnai Ezerai  -85)
  • Starp mums  meitenēm runājot. Zentai Ērglei - 95
  • Ziemassvētki skan (zvaniņu izstāde)