Veclaicenes pagastmājā

 Aizsargu nama   jubilejas  pasākums  "Vecā nama stāsts"

 

  • · Atvērto durvju diena” pagastā,  izstāde.
  • · Dažādu laiku ainas caur video un fotogrāfijām,
  • · Koncerts - piedalīsies Veclaicenes amatiermākslinieki, Apes pūtēju orķestris, Valmieras pagasta vokālais ansamblis „Dziesmotā senatne”,  Rīgas VEF vīru vokālais ansamblis,  
  • · Mazo Veclaiceniešu godināšana, 
  • · Pēc koncerta saviesīgā daļa kopā ar grupu „HARADA” (Rīga).  Var ņemt līdzi „groziņus”.