Sniegpulksteņi

Ziema aiziet, paņemot līdz februāri un atstājot vietu martam ar ziedošiem sniegpulksteņiem. Esiet sveicināti pavasarī!